Prijava

Trenutno poteka akcija brezplačne objave ponudb.

Ekološko kmetovanje

Kaj je ekološko kmetovanje?

Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, ki upošteva ravnovesje v sistemu tla-rastline-živali-človek in zagotavlja sklenjeno kroženje hranil v njem. Je oblika sonaravnega gospodarjenja s kultirno krajino in naravnimi viri.

 

Cilji ekološkega kmetovanja?

ohranjanje rodovitnosti tal,

živalim ustrezna reja in krmiljenje,

pridelava zdravih živil,

zaščita naravnih življenjskih virov (tla-voda-zrak),

čim manjša obremenitev okolja,

aktivno varovanje okolja in biološke raznovrstnosti,

gospodarna uporaba energije in surovin,

zagotovitev delovnih mest v kmetijstvu.

 

Zakaj ekološko kmetovanje?

Intentivna konvencionalna pridelava in prireja temeljita na želji po čim večjem pridelku in izhajata iz tehnologij, ki so odvisne od uporabe pesticidov, mineralnih gnojil in močnih krmil. V primerih neodgovorne uporabe lahko ogrozita tudi zdravje ljudi in obremenita okolje. Ekološko kmetijstvo vzpostavlja pogoje za trajnostno pridelavo in prirejo.

 

Ali ekološko kmetovanje pomeni povratek v preteklost?

Ekološko kmetijstvo izhaja iz razumevanja naravnih procesov in kroženja snovi v naravi. S tem se vrača k izhodiščnem kmetovanja, kjer so naši predniki upoštevali naravne zakonitosti, da so pridelali čim več.

Sodobno ekološko kmetovanje kombinira stoletne izkušnje z novimi izsledki in uporabo novih tehnologij. Ekološko kmetovanje lahko teče tidi na velikoh površinah z uporabo sodobnih strojev, ki so prilagojeni postopkom ekološkega kmetovanja.

 

Ali je tradicionalno kmetovanje tudi ekološko?

Tradicionalno kmetovanje z upoštevanjem kroženja snovi na kmetiji, kolobarjenjem, brez uporabe mineralnih gnojil in pesticidov, izhaja iz poznavanja narave kulturnih raztlin in živali. Ima mnoge poteze ekološkega kmetijstva, vendar ga ne moremo istovetiti z ekološkim ali biološkim kmetovanjem.

To poteka pod kontolo certifikacijskih organizacij. Tako je ekološko kmetovanje priznano kot shema zagotavljanja posebne kakovosti pridelkov in izdelkov, kar potrjuje z ustreznimi predpisanimi oznakami.

 

Kam po znanje?

Kmetijska svetovalna služba na KGZS z osmimi področnimi Kmetijsko gozdarskimi zavodi med drugim zagotavlja svetovanje za ekološke kmete in tiste, ki to želijo postati.

Osnovne podatke dobite tudi na internetni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kontrolnih organizacij, Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije, regionalnih združenj ekoloških kmetov Slovenije,in nekaterih nevladnih organizacij.

Lahko pa obiščete eno od ekoloških tržnic in se pogovorite s kmeti, ki že kmetujejo ekološko.

 

 

Zadnje objave